Tài khoản và đơn hàng

1. Làm sao để tạo tài khoản trên Dealsaigon?

  • Nhấn vào link "Đăng Ký"
  • Điền vào họ tên,  email, mật khẩu, xác nhận lại mật khẩu, giới tính, ngày tháng năm sinh,  địa chỉ và số điện thoại di động. Xác nhận đã xem và đồng ý với thỏa thuận sử dụng rồi nhấn nút "Đăng Ký".

2. Làm sao để kiểm tra tình trạng đơn hàng?

Bạn cần phải đăng nhập để xem các đơn hàng đã đặt. Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "Đơn hàng".

3. Tôi có thể thay đổi đơn hàng sau khi đặt?

Bạn có thể hủy hoặc sửa đơn hàng ngay sau khi đặt hoặc đơn hàng đang ở trạng thái" Mới đặt". Nếu có yêu cầu thay đổi khác, bạn vui lòng liên hệ với hotline 08.62.997.428.

4. Làm sao để thay đổi thông tin cá nhân?

Sau khi đăng nhập, nhấn vào link "{TÊN CỦA BẠN}". Bạn có thể thay đổi mật khẩu, họ tên, địa chỉ, số điện thoại di động và hình ảnh đại diện.

5. Làm sao để đăng ký nhận thông tin khuyến mại?

Bạn có thể ra ngoài trang chủ và nhập email ngay phần " Đăng ký nhận khuyến mãi" để đăng ký nhận email thông báo khuyến mãi từ Dealsaigon.com.

6. Làm sao để ngưng nhận email khuyến mại?

Ở cuối mỗi email Dealsaigon gửi ra luôn có link "Unsubscribe". Nếu không muốn nhận thông tin khuyến mãi từ thành phố này, bạn nhấn vào link này và làm theo hướng dẫn.

7. Tiền thưởng là gì và sử dụng như thế nào?

Tiền thưởng cũng giống như tiền thật, có thể được sử dụng để mua hàng trên Dealsaigon. Tiền thưởng sẽ được tự động trừ vào đơn hàng khi bạn đăng ký mua.

8. Nếu tôi quên mật khẩu thì phải làm sao?

  • Bạn nhấn vào link Quên mật khẩu ở trang đăng nhập. Bạn nhập email đã đăng ký và nhấn vào nút "Gửi".
  • Sau đó đăng nhập tài khoản email đó để nhận hướng dẫn lấy mật khẩu mới từ Dealsaigon.
  • Nếu bạn không nhận được email cấp lại mật khẩu, bạn vui lòng liên hệ hotline 08.62.997.428.

Lên đầu trang