Axeton, lưu huỳnh

  • grid
  • list
  • 85.000 100.000

    Mã sản phẩm: #3281

    Ủ tháo gel Koria NA - 5550 là một dụng cụ trong bộ chăm sóc móng được sử dụng trong việc ủ, tháo móng với nền móng thật sơn gel hoặc nền móng gel cứng cho những người mới bắt đầu học cũng như chuyên nghiệp trong các tiệm nail
Lên đầu trang